Ang tigdukiduki nagsagol sa taas nga pagsulay, tungod kay gusto ko ug isulat kini