Ang Huaxia nagbiyahe aron mahimo nga usa ka praktikal sa pag-uswag sa kasadpan